Έργα

DATA CENTERS & THΛ ΚΟΜΒΟΙ

- DATA CENTER OTEnet
- ΜΑΙΝ D.C VIVODI ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜED NAUTILUS
- ΠΕΣΥΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- D.C TΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- D.C B Κτήριο ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
- D.C ΔEΣΜΗΙΕ
- D.C ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
- D.C EΛΤΑ
- THΛΕΠ ΚΟΜΒΟΙ VIVODI TELECOM
- HELLAS ON LINE

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

- ΜΑΙΝ D.C EUROBANK N IΟΝΙΑ
- ΠΕΣΥΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Γεωγραφική διασπορά)
- B Κτήριο ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- Ε.Σ.Ρ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VIVODI TELECOM

- KATAΣΚΕΥΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ 4 BI.ΠΕ
     - ΠΑΤΡΑ
     - ΓΙΑΝΝΕΝΑ
     - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
     - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ