Πελτες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

- Εθνικ Τρπεζα
- Αγροτικ Τρπεζα
- Alpha Bank

TELCOS :

- OTE
- OTEnet
- HELLASCOM
- VIVODI TELECOM

CONSTRUCTION :

- INTRAKAT
- ARCON
- J & P AVAX

SYSTEM INTEGRATORS :

- IBM
- SPACE HELLAS
- REAL INTEGRATION
- ACE