Συστματα Δομημνης Καλωδωσης

Η Δομημνη Καλωδωση απαντ στην εκολη, λειτουργικ και τυποποιημνη μθοδο φυσικς διασνδεσης των διαφρων υπολογιστικν συστημτων. Ορζεται απ να σνολο τυποποιημνων φυσικν μσων και διασνδεσης, καθς και απ να σνολο καννων που απαρτζουν μια αρχιτεκτονικ. Η εταιρεα επλεξε και συνεργζεται με τους μεγαλτερους Οκους του εξωτερικο και προσφρει ποικιλα εναλλακτικν τεχνικν λσεων.
Οι προτσεις συνδυζουν πντα την καλτερη δυνατ σχση κστους - απδοσης - επεκτασιμτητας.


Η ανπτυξη των συστημτων δομημνης καλωδωσης γνεται με πιστ εφαρμογ των διεθνν προτπων και προδιαγραφν.
Παρλληλα, η εκπαδευση του προσωπικο εναι εκτεταμνη και διαρκς, στα πλασια της εφαρμογς νων καινοτμων τεχνολογιν και λσεων πως :

Εφαρμογ ειδικν συστημτων διαχερισης καλωδιακν δικτων.

Συστματα δομημνης καλωδωσης κατηγορας 6 και 7 για την υποστριξη εφαρμογν GIGABIT ETHERNET.

Συστματα δομημνης καλωδωσης για υποστριξη 10 GΙGABIT ETHERNET.

Συστματα Zone Cabling και Fiber-to-the-Desk.