Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Εγγύησης

Μετά το πέρας των έργων, διατίθεται αναλυτική και πλήρης τεκμηρίωση των υπό παράδοση εργασιών και υπηρεσιών (μετρήσεις, πιστοποιήσεις, σχέδια).

Όλες οι υπηρεσίες και προϊόντα εντάσσονται σε μακροχρόνια αυστηρά προγράμματα εγγύησης που ξεπερνούν, κατά κανόνα, τις πιο αυστηρές απαιτήσεις εξασφάλισης.
Σημειώνεται ότι:
Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται με διαρκή συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα από Οίκους του εξωτερικού. Τα προγράμματα εγγύησης δεν καλύπτουν μόνο εξειδικευμένα προϊόντα αλλά το σύνολο της τηλεπικοινωνιακής υποδομής που προσφέρεται. Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει και την απόδοση του συστήματος όπως επίσης, την πλήρη αναμόρφωση του προς τα διεθνή και ευρωπαϊκά de jure και de facto πρότυπα.

Η εταιρεία είναι επίσημος συνεργάτης PCI και το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί από τον αμερικάνικο οίκο Panduit στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη της Εγγύησης Συστήματος.