Λσεις και Υπηρεσες

Οι αλλαγς που συντελονται στην αγορ των τηλεπικοινωνιν και της πληροφορικς μσα απ τη σγκλιση των τεχνολογιν, σε συνδυασμ με το μεταβαλλμενο οικονομικ και επιχειρηματικ πλασιο, χει οδηγσει τις ελληνικς επιχειρσεις και οργανισμος να επιδικουν τη μεωση του κστους λειτουργας με την εφαρμογ νων τεχνολογικν λσεων. Στχος της F-SYS εναι να βοηθσει τις επιχειρσεις και οργανισμος να εκσυγχρονσουν τις κτιριακς υποδομς με τρπο διαχρονικ και αποδοτικ για τις επιχειρηματικς τους δραστηριτητες.
Για την επτευξη του παραπνω στχου αναλαμβνει την υλοποηση ργων «με το κλειδ στο χρι » που περιλαμβνουν τα παρακτω συστματα:

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

- ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- DATA CENTERS & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

    - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ

    - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

    - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ